โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ร่วมกับชุมชนประกาศนโยบายพัฒนานักเรียน

13523

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ลงนามความร่วมมือระหว่าง ครู นักเรียน ชุมชน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559  นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน ร่วมกับคณะครู ตัวแทนนักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นำท้องถิ่น ในการประกาศนโยบายโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส และโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยได้มีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต

เครือข่าย ปชส. รร.บ้านหัวสะพาน …รายงาน

 

Advertisements