สวนสัตว์นครราชสีมา เปิดศูนย์เรียนรู้นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ รร.บ้านหนองมะเขือ

0249

สวนสัตว์นครราชสีมา จัดโครงการร่วมใจอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยในชุมชน พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้นกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายประภาส  รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการร่วมใจอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยในชุมชน  เพื่อเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยในชุมชน และประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่เคยสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้วให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ โดยสวนสัตว์นครราชสีมาได้ทำการเพาะพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและปล่อยสู่ธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 รวม จำนวน 66 ตัว  และเพื่อสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยแก่เยาวชน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ รอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ พร้อมกับได้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้นกกระเรียนพันธุ์ไทยขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนที่สนใจด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสวายสอประชาบูรณะ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล โรงเรียนประชาสวัสดิื์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก และโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ รวม 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีฐานเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ฐานหนึ่งเดียวในโลก ฐาน 14 สายพันธุ์ ฐานอนุรักษ์-วิจัย ฐานส่องนก และฐานพื้นที่ชุ่มน้ำ  และร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในหัวข้อ “นกกระเรียนคืนถิ่น”

ศากุน ศิริพานิช …รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Advertisements