โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ให้ความรู้ป้องกันเด็กจมน้ำ

13501

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเพิ่มพูนทักษะป้องกันการจมน้ำ

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์ จัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียนให้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยจากการจมน้ำ  โดยมีนายชาตรี รังษี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งในวันแรกเป็นการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี และในวันที่สองให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  มีการจำลองเหตุการณ์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่วิทยากรจัดขึ้น ในการป้องกันตนเองจากการจมน้ำ และสามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อเห็นคนจมน้ำ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

กนกพงศ์  สีนาม …รายงาน

Advertisements