กองทัพภาค 2 ติดตามประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

13716217_653337868155858_2212601209192664418_n

หัวหน้ากองบังคับการประเมินผลการลงประชามติในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ติดตามการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการรณรงค์ประชามติที่จังหวัดบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลงานรัฐบาล และเชิญชวนประชาชนไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ให้มากที่สุด

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559  พลตรีวินัย  คำชุ่ม หัวหน้าสำนักงานแม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะหัวหน้ากองบังคับการประเมินผลการลงประชามติในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการรณรงค์ประชามติที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ ปลัดจังหวัด , พ.อ.กิตติพงษ์  พุทธิมณี เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวของ เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน  ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนผู้มีสิทธิ 1,208,190 คน  หน่วยเลือกตั้ง ปกติ 2,517 หน่วย นอกเขตจังหวัด 3 หน่วย  รวมทั้งสิ้น 2,520 หน่วย  มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัด จำนวน 9,345 คน  ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนไปใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
นายวิทยา  จิตรมาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ฝากให้หน่วยงานด้านการศึกษา/สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 และ สพม.เขต 32 ดำเนินการตามแผน “6 สัปดาห์ ประชามติ” และให้ระมัดระวังในเรื่องการแสดงความคิดเห็น การตีความเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ และไม่ให้กระทำการที่เป็นการชี้นำ  ให้เน้นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ของตนให้มากที่สุด
ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ …ภาพ