โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา จัดพิธี “วันลูกเสือไทย” ประจำปี ๒๕๕๙

7

 

โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม   เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  “วันลูกเสือไทย”  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา  อำเภอลำปลายมาศ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จัดพิธีทบทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  แห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  เป็นการแสดงความจงรักภักดี แด่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  และเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ ให้ลูกเสือเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือไทย โดยการร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  นำโดย  นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา  พร้อมทั้งได้ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก  รณรงค์เชิญชวนลงประชามติ  ๗  สิงหาคม  รณรงค์การกำจัดยุงลาย  โรคไข้เลือดออก  รณรงค์การป้องกันโรคมือ เท้า ปากในเด็ก  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐  น.  และในเวลา  ๑๓.๐๐  น.  คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  มาให้ความรู้เรื่องยาเสพติด  และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง  จำนวน  ๕๐  คน  ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียน

บุษกร  โตหนึ่ง  … รายงาน

Advertisements