ชมรมTO BE NUMBER ONE บ.แอดเดอรานสไทย ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน

134002

บริษัทแอดเดอรานสไทย จำกัด ร่วมกับชมรม TO BU NUMBER ONE ของบริษัทฯ และคณะครู นักเรียน ปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)  

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 นายพัชรพงษ์ กลิ่นดิษฐ์ ผู้บริหารของบริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด พร้อมด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทแอดเดอรานสไทย จำกัด จำนวน 30 คน ร่วมคณะครู นักเรียน โรงเรียนโรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ตำบลกระสัง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2559  โดยได้ปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน จำนวนกว่า 40 ต้น   เพื่อเป็นการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การมีจิตสาธารณะและปลูกฝังให้เด็กไทยหันมาใส่ใจและสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากเขตห้ามล่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนด้วย   สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของบริษัทฯ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2552  และในครั้งนี้เป็นครั้งที่  12

On 2nd July 2016, Aderans Thai Ltd., To Be Aderans Thai Club, Students & Teacher Team of Ban Krasang (Roonratrangsan), Tambol Krasang, Amphur Muang, Buriram, all participated in 2559 Planting Activities which more than 40 trees be planted surrounding school area, taking part of an environmental protection campaign.  The activities’ aim is to implant public mind to Thai children for paying attention and be conscious of environmental protection.  The 12th planting activities in this year have been done continuously since 2009.

ฉัฐกาญจน์ กิติธนาสุทธิภูมิ .. รายงาน

Advertisements