กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลโคกล่าม อบรมการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

1

 

กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลโคกล่าม  จัดอบรมการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

เมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  กลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลโคกล่าม  จัดอบรมการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านลุงม่วง , โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี , โรงเรียนวัดโคกล่าม “ศิริประภาวิชาคาร” , โรงเรียนเรืองทองสามัคคี , โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์ และโรงเรียนวัดโนนสำราญ        ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม การพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่  ๓๐  มิถุนายน – ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนวัดโนนสำราญ  อำเภอลำปลายมาศ  นักเรียนที่เข้ารับการอบรมคุณธรรมในครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่  ๔ – ๖  จำนวน ๑๔๕  คน  ครู  จำนวน  ๓๕  คน  โดยในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิ  การเดินจงกรม  และวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม  ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล  จังหวัดร้อยเอ็ด  และหอแก้ว  จังหวัดมุกดาหาร

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ต.โคกล่าม … รายงาน

 

Advertisements