วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ “วันลูกเสือไทย” ประจำปี ๒๕๕๙

70

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  ทรงก่อตั้งคณะลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  “วันลูกเสือไทย”   

เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้จัดงาน  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   “วันลูกเสือไทย”  ประจำปี  ๒๕๕๙  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  แห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  เป็นการแสดงความจงรักภักดี แด่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  และเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ ให้ลูกเสือเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือไทย โดยการเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  โดยมี  นายประภาส  รักษาทรัพย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีฯ  มีผู้ร่วมการชุมนุมในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น  ๓,๕๐๐  คน  ประกอบด้วย  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  จำนวน  ๓๐๐  คน  ลูกเสือ – เนตรนารี  จำนวน  ๓,๐๐๐  คน  ลูกเสือชาวบ้าน  จำนวน  ๒๐๐  คน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements