โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ชนะเลิศประกวดระเบียบแถว ๔ ประเภท

01

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙  กองลูกเสือโรงเรียนวัดบ้านกะชาย ตัวแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวม ๔ ประเภท  

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อคัดเลือก กองลูกเสือ เนตรนารี เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ระดับประเทศ จำนวน ๑ กอง ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติและร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ณ สนามศุภชลาศัย  เขตปทุมวัน สนามกีฬาแห่งชาติ   การประกวดระเบียบแถวในครั้งนี้ แบ่งประเภทต่างๆ รวม ๘ ประเภท ได้แก่ ประเภทลูกเสือสำรอง  เนตรนารีสำรอง  ลูกเสือสำรองกองผสม  ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และประเภทลูกเสือวิสามัญ   ซึ่งกองลูกเสือโรงเรียนวัดบ้านกะชาย ได้เป็นตัวแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าแข่งขันระดับจังหวัด และได้รับรางวัลชนะเลิศ  รวม ๔ ประเภท  ได้แก่  ประเภทลูกเสือสำรอง ประเภทเนตรนารีสำรอง  ประเภทเนตรนารีสามัญ และประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

สำหรับกองลูกเสือ เนตรนารี  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับประเทศ ณ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ กองลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒

ศากุน ศิริพานิช /ฐานิดา สุขรัมย์ …รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements