กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓ จัดค่ายส่งเสริมคุณธรรม

133280

กลุ่มนักเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓ นำนักเรียนเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๙  นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ซึ่งโรงเรียนในกลุ่มทั้ง ๑๓ โรงเรียนได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ วัดธรรมธีราราม (วัดป่าหลังโรงเลื่อย) เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา   ในการนี้ โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑-๓  รวม ๖๑ คน พร้อมคณะครู ๖  คน ร่วมกิจกรรมด้วย

ปุณณภา สามิบัติ .. รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Advertisements