บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา บุรีรัมย์-สุรินทร์

20

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  มอบทุนการศึกษานักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          (บุรีรัมย์- สุรินทร์)  ๘๒  โรงเรียน  จำนวน  ๕๘๔  ทุน  รวมเป็นเงิน  ๑,๗๔๐,๐๐๐  บาท

เมื่อวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมบัวชมพู  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  นายมานะ  อักษรณรงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  ในฐานะตัวแทนครู นักเรียน  ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ฝ่ายการตลาดขายปลีกและสโมสรพนักงานบริษัทเอสโซ่  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานีเอสโซ่และพันธมิตรทางการค้าร่วม ที่บริจาคทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ – สุรินทร์  โดยมอบทุนการศึกษา  “โครงการ เอสโซ่เติมรอยยิ้ม ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”   ๘๒  โรงเรียน  จำนวน  ๕๘๔  ทุน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๗๔๐,๐๐๐  บาท  และในงานยังมีองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มาจัดแสดงงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์พร้อมรถโมบายเคลื่อนที่ให้นักเรียน ผู้ปกครอง  ครู ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ  และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ   แสดงให้กับคณะบริษัทเอสโซ่และผู้มีเกียรติได้รับชมภายในงานอีกด้วย

นายประทีป หีบแก้ว /เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป. บร๑ /รายงาน

Advertisements