กระทรวงเกษตรฯ ติดตามโครงการนมโรงเรียน

9346

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการผลิตน้ำนมโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อติดตามกำกับเรื่องการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานนมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559  นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมประชุมรับการตรวจติดตามโครงการนมโรงเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน  ซึ่งนางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานประกอบการผลิตน้ำนมโรงเรียน และโรงเรียนที่รับนมจากสถานประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานนมโรงเรียนให้สูงขึ้น ภายในปีการศึกษา 2560 และเพื่อหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรโควตานมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส สามารถตอบสนองความต้องการและประโยชน์ทั้งแก่นักเรียน เกษตรกรอย่างยั่งยืน  โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ำนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  และตรวจเยี่ยมโครงการนมโรงเรียนที่ โรงเรียนเทศบาล 3 เมืองบุรีรัมย์ และโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน พร้อมกับเยี่ยมชมโครงการเกษตรสาธิต เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน โดยมีนายอำเภอบ้านด่าน ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ และปลัดเทศบาลตำบลบ้านด่าน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจติดตาม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การตรวจติดตามในครั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยในเรื่องนมโรงเรียนซึ่งมีผลต่อเรื่องสุขภาพของนักเรียน อยากให้นักเรียนดื่มนมที่มีคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรสิ่งต่างๆ ให้มีความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ทั้งต่อนักเรียนและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สำหรับการตวจติดตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ ได้เห็นว่าโรงเรียนต่างๆ ได้รับการจัดสรรนมโรงเรียนครบถ้วนทันเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และยังไม่พบปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วง แต็ได้ฝากย้ำในเรื่องคุณภาพนมโรงเรียนกับทางผู้ประกอบการ และผู้จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกเปิดเทอม จนถึงช่วงปิดเทอมทุกวัน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements