ไตรคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ครู นักเรียน โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา พร้อมใจร่วมกิจกรรมวันวิสขาบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อสืบทอดประเพณีดีงามและรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายประสงค์ เหลาฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน  ปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนและที่สาธารณประโยชน์เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ  และในภาคบ่าย ได้ร่วมกันทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดบ้านหนองผะองค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  และให้ทุกคนได้มีจิตสำนึก มีส่วนร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เกิดความรักละหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

สมจิต  แพนดี…รายงาน 

Advertisements