ศึกษาธิการภาค ๑๔ ชี้แจงการบริหารราชการในภูมิภาค

8896

ศีกษาธิการภาค ๑๔ ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค แก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๔  ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์  เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  โดยมีนายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และผู้บริหารจากเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๙ เขต เข้าร่วมประชุม

ศากุน  ศิริพานิช… รายงาน

Advertisements