การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวางแผน ๕ เขตพื้นที่การศึกษา

DSCF6781

วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙  นายสุพจน์  เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์       ได้เป็นประธานและบรรยายพิเศษ  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ณ  ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  ทั้ง  ๕  เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยาย  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ ๓ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนทั้ง  ๕  เขตพื้นที่การศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจและทันต่อสภาวะการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และเพื่อให้บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน  ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

Advertisements