แนวทางการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

8371

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการจบการศึกษาและประเมินผลการเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ซึ่งมีครอบครัวนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน ๒ ครอบครัว รวม ๓ ราย ได้แก่ เด็กชายภควัฒน์ ชิดรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เด็กชายณฐกร ชิดรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และเด็กหญิงน้ำใส ดัดตนรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการจบการศึกษาและประเมินผลการเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ให้สอดคล้องกับแผนการเรียนที่ผู้ปกครองได้เสนอมา

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน