ประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

DSCF6395

๘  เมษายน  ๒๕๕๙  นายสุพจน์  เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินกำกับดูแลและรับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  โดยมี รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ,  ผอ.กลุ่ม , หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและวิธีการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถจัดทำ/จัดเก็บข้อมูลได้ตรงตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สุวรี  เจริญรัมย์ …รายงาน

Advertisements