การอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครูแดร์ D.A.R.E.)

01

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย การแก้ปัญหาโดยการปราบปราม  เช่น  การจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษ        เพียงประการเดียวย่อมไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาเพียงแค่ที่ปลายเหตุ  ดังนั้นการป้องกันปัญหามิให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งเช่นเดียวกัน

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง  เล็งเห็นความสำคัญนี้จึงได้จัดฝึกอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  (โครงการครูแดร์ D.A.R.E.  Drug Abuse Resistance Education)  ในวันที่  ๒๔  มีนาคม ๒๕๕๙  อบรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จำนวน ๑๗ คน  โดยมีวิทยากร  จากผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  ด.ต.อธิวัฒน์  ปิติประวัติพงษ์   มาให้ความรู้ตลอดภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๘   ซึ่งเป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คิดค้นหลักสูตรขึ้นเพื่อสอนนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเกี่ยวกับทักษะต่างๆ  เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าไปข้องแวะกับยาเสพติด  และพฤติกรรมแห่งความรุนแรงที่เกิดจากแรงกดดันที่มาจากการชักชวนของเพื่อนร่วมชั้นเรียนซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่มีลักษณะของการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยการป้องกันปัญหามิให้เกิดขึ้นในอนาคต

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง … ภาพ/ข้อมูล
สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

                           

Advertisements