นักศึกษาหอพัก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ อาสาพัฒนา รร.วัดสถานีหนองตาด

01

มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์นำนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาออกค่ายพัฒนาที่โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ สิบเอกสุธินันท์ สมอ่อน เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และนายพลวัฒน์ ประเจียด ประธานชมรมดอกหญ้ารำพัน  นำคณะนักศึกษาจากหอพักในมหาวิทยาลัย และสมาชิกชมรมดอกหญ้ารำพัน จำนวน ๘๐ คน ออกค่ายอาสาพัฒนาที่โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์  โดยมีการทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุนมาทำกิจกรรมสร่างสนามเด็กเล่น จัดทำสนาม BBL ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม และทำกันสาดโรงอาหารในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์และสร้างเสริมพัฒนาการเรียนรู้   ซึ่งมีพิธีส่งมอบให้แก่โรงเรียนในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน รับมอบ  นอกจากนี้ คณะนักศึกษาได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น วัดและสถานีรถไฟ และมีการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้วย

ทรรศพร  สีหาเสน… รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Advertisements