โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ประเมินอ่านเขียน ป.๑

12115817_1736845483193747_375851932333903267_n

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง ได้ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามนโยบาย “ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ปี โดยมีการประเมินด้านการอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง และการเขียน ซึ่งผลการประเมิน นักเรียนชั้นประถมประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๒ คน อยู่ในระดับดีมาก ๕ คน ระดับดี ๕ คน และปรับปรุง ๒ คน

มณีรัตน์ เถื่อนแก้ว…ข้อมูล
โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง .. ภาพ

Advertisements