นักเรียนโรงเรียนบ้านตะโก นำเสนอผลการเรียนรู้ในงาน Open House

130026

โรงเรียนบ้านตะโก จัดงาน Open House ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘ นำเสนอต่อสาธารณชน

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานและ เยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียนในงาน Open House เปิดบ้านเปิดโรงเรียนของโรงเรียนบ้านตะโก ซึ่งนายวัฒนา ไกรสูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา  และนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ความสามารถ ทักษะชีวิตที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘ มาจัดแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู็บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑ คณะศึกษานิเทศก์ และผู้ปกครองนักเรียนร่วมชื่นชมผลงานของนักเรียน

ศากุน ศิริพานิช /เครือข่าย ปชส.เมืองบุรีรัมย์..รายงาน