มูลนิธิ EDF นำนักศึกษาญี่ปุ่นเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน

02

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวาคายาม่า  ประเทศญี่ปุ่น  ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น   โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวาคายาม่า เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนรวมมิตรวิทยา อำเภอลำปลายมาศ  จำนวน  ๑๖  คน   เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านชนบท  โดยได้พักและค้างคืนแบบโฮมสเตย์ในหมู่บ้าน รวมทั้งเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนรวมมิตรวิทยาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา  ๒ ราย ได้แก่  ด.ญ.วิไลพร  จอนดอน   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และ ด.ญ.วารุณี  วิจิตรศักดิ์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เช่น ร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดช่วงเช้า และในช่วงเย็นได้ร่วมพิธีเวียนเทียน  กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ   การแสดงแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย – นักศึกษาวาคายาม่า ได้แก่  Enjoy  Ennichi  (กีฬาญี่ปุ่น)  เยี่ยมชมห้องเรียนและสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน  การแกะสลักผัก – ผลไม้  ห่อขนมเทียน  ทำพานบายศรี  สอนรำไทย  ฯลฯ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

รร.รวมมิตรวิทยา …รายงาน

Advertisements