เขตพัฒนาเมืองบุรีรัมย์เหนือ – ใต้ ประชุมเตรียมสอบ O-NET

DSCF4913

เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  นายสุพจน์  เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET  แก่ประธานคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบเขตพัฒนาเมืองบุรีรัมย์เหนือ และเมืองบุรีรัมย์ใต้  ซึ่งจะดำเนินการจัดทดสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ในวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  และระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ในวันที่  ๒๗ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เพื่อทดสอบความรู้ ความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑

ดูกิจกรรมทั้งหมด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements