เปิดรั้วโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อฯ แสดงผลงานนักเรียน

12948

โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา จัดงาน Open House เปิดรั้วโรงเรียนแสดงผลงานจากการเรียนรู้ของนักเรียนสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา อ.ลำปลายมาศ ได้จัดกิจกรรม Open House เปิดรั้วโรงเรียน เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อสาธารณชน โดยมีการทำบุญตักบาตร นิทรรศการวิชาการ การแสดงบนเวที และการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนร่วมงานและชมผลงานของนักเรียนจำนวนมาก

นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน เพื่อรายงานผลการศึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเป็นประจำทุกปีการศึกษา สำหรับในปีนี้ มีการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนจากชั่วโมง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งเป็นทักษะงานอาชีพด้านต่างๆ ที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและเป๋นพื้นฐานประกอบอาชีพในอนาคต

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา…ภาพ

 

 

Advertisements