สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ Smart OBEC

DSCF4164

เมื่อวันที่  ๑๘ – ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ  Smart  OBEC  ให้แก่บุคลากรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ที่ปฏิบัติงานธุรการ  เพื่อใช้ในการ รับ – ส่ง หนังสือราชการ  ทั้งในโรงเรียน และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จำนวน  ๒๑๐  คน  โดยให้ผู้ที่ทำหน้าที่ธุรการหรือครูผู้รับผิดชอบงานสารบรรณกลางของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดำเนินการให้ถูกต้องและสอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดูภา่พกิจกรรม (จนท.สำนักงาน/พิธีเปิดรุ่น 1)
ดูภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1
ดูภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements