โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม จัดค่ายลูกเสือสำรอง

04

 

เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  นายธนภัทร  สิริวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  เปิดการอบรมลูกเสือสำรอง  มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม  ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย  จำนวน  ๖๐  คน  โดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ   จำนวน  ๑๒  ฐาน   อาทิ  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ สัญญาณไฟ  เครื่องหมายจราจร  เงื่อนต่างๆ  ล้วงไห  สกีบก  ไต่เชือก  เคาะปิ๊บ  ลำเลียงลูกปิงปอง  เดินทรงตัวซิกแซก  เป็นต้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นลูกเสืออย่างเต็มตัว และเป็นการฝึกระเบียบวินัย  ความสามัคคีในหมู่คณะ  การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้นักเรียน      ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

สุวรี  เจริญรัมย์…รายงาน

 

Advertisements