Best Practices ต้นแบบโรงเรียนทำมาหากิน ของโรงเรียนดีประจำตำบล

6855

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีได้รับคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  ต้นแบบโรงเรียนทำมาหากินของโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งดำเนินการไป เมื่อวันที่  ๒๘ – ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘   โดยมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

 • ชนะเลิศเหรียญทอง
  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา  ผลงาน เรียนรู้สร้างอาชีพโรงเรียนดีประจำตำบล
 • รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
  โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ผลงาน โรงเรียนทำมาหากิน
 • รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
  โรงเรียนวัดหนองปล่อง  ผลงาน อาชีพดีวิถีพอเพียง
 • รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง
  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ผลงาน ส่งเสริมทักษะอาชีพการมีรายได้ระหว่างเรียน
 • รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง
  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  ผลงาน สวนมะนาวพอเพียงและเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลางวัน
 • รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง
  โรงเรียนบ้านตะโก ผลงาน สร้างฝันสู่ ๑,๐๐๐ อาชีพ
 • เหรียญทอง
  โรงเรียนบ้านตลาดชัย ผลงาน โครงการดนตรีไทยร้อยใจเยาวชน
 • เหรียญทอง
  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ผลงาน การทำน้ำพริกปลาดุกย่างปราสาท
 • เหรียญทอง
  โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ผลงาน โรงเรียนดีมีคุณภาพโดยใช้รูปแบบการบริหาร T – star
 • เหรียญทอง
  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ผลงาน นาฏศิลป์สร้างสรรค์ สร้างรายได้
 • เหรียญทอง
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ ผลงาน กระถางปลูกพืชผักสวนครัวจากยางรถยนต์
 • เหรียญทอง
  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ผลงาน การพัฒนาทักษะการทำขนมไทย
 • เหรียญทอง
  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) ผลงาน การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  สู่วิถีชีวิตแบบพอเพียง
 • เหรียญทอง
  โรงเรียนบ้านสวายจีก ผลงาน เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ
 • เหรียญทอง
  โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ผลงาน ขนมไทยเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน

นฐพร วิชัยเลิศ/ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพทั้งหมด

 

 

Advertisements