อนุบาลบุรีรัมย์มอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค

12636940
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ มอบใบประกาศนียบัตรแก่คณะครูและนักเรียน ที่ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ “การประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับ ป.๑ – ๓” งานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ที่ จ.สุรินทร์ ประกอบด้วยเด็กหญิงกานต์พิชชา ธรรมา  และเด็กหญิงดิษยา สำเร็จรัมย์  มีนางนพคุณ ทองบ่อ และนางสาวดวงพร กีระติตระกูล เป็นครูผู้สอน   และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ ที่โรงเรียนบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  ซึ่งผลการแข่งขันระดับชาติ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ ๑๑
ประทีป หีบแก้ว ….รายงาน