โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จัดกิจกรรม Open House

12909

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จัดกิจกรรม Open House  รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สู่สาธารณชน

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้าน Open House เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน นำเสนอผลงานและกิจกรรมการเรียนรู็ของนักเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีนายสมจิตร ทองเชิด กำนันตำบลผไทรินทร์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานและได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่คณะครู นักเรียน จัดขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กนกพงศ์ สีนาม…. รายงาน

Advertisements