โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมนำนักเรียนทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ

10

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  นำนักเรียนทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ  ในกรุงเทพมหานคร                               เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๙   นำโดย  นายธนภัทร  สิริวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู  ได้นำนักเรียน     ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จำนวน  ๑๑๘  คน  ครู  จำนวน  ๑๖  คน  ร่วมทัศนศึกษาตามโครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ณ  พระบรมมหาราชวัง  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  พระที่นั่งวิมานเมฆ และองค์การพิพิธ์ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดยกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้      โดยการศึกษาจากสถานที่จริงซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ธนภัทร สิริวาส รายงาน…

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements