ค่ายอาสาพัฒนาที่โรงเรียนวัดสว่างบูรพา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ชมรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ออกค่ายอาสาพัฒนาปรับปรุงบริเวณโรงเรียนและมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดสว่างบูรพา

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม  ๒๕๕๙  นักศึกษาชมรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จำนวน ๑๖๐ คน ได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในเขตบริการที่โรงเรียนวัดสว่างบูรพา  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  โดยมีกิจกรรมพัฒนาบริเวณโรงเรียน อาคารเรียนและห้องเรียน เช่น ทาสีอาคารห้องสมุด เวทีห้องประชุม ฐานพระพุทธรูป ฐานเสาธง  และกิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดป้ายนิเทศ  จัดทำชั้นวางอเนกประสงค์ประจำห้องเรียน แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักการคัดแยกขยะ  นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน  ๑๗ ทุน  ทุนละ ๕๐๐ บาท  โดยมีนายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูต้อนรับ พร้อมรับมอบสิ่งของต่างๆ

กฤษณา หอกคำ…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม