รางวัลชมเชยการแข่งขันเต้นแอโรบิก

12745

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันเต้นแอโรบิก “น้ำดื่มสิงห์แอโรบิก ครั้งที่ 5”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมเข้าร่วมแข่งขันเต้นแอโรบิก รุ่นอายุ 13-18 ปี รายการแข่งขันน้ำดื่มสิงห์แอโรบิก ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558  ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เพื่อคัดตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป   ซึ่งโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันในครั้งนี้

กนกพงศ์  สีนาม.. รายงาน

Advertisements