วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

02

 

เมื่อวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี  ๒๕๕๙  ในงานมีกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดซุ้ม  เวที  เพื่อให้เด็กๆ  ได้แสดงความสามารถอย่างสนุกสนาน  มีของรางวัลแจกมากมาย  อาทิ  เก้าอี้ดนตรี  การเหยียบลูกโป่ง  ภาพวาดระบายสี  คณิต-คิดเร็ว  การประกวดร้องเพลง  ฯลฯ  ในงานมีอาหารหลากหลายไว้คอยบริการฟรี  โดยการสนับสนุนจากผู้แจ้งความประสงค์มาทำโรงทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

 

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements