ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปี ๒๕๕๘

5996

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา แก่นักเรียนที่ยากจน เรียนดี ความประพฤติดี จำนวน ๗๙ ทุน รวมกว่าสองแสนบาท 

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนคราชสีมา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนรายปี ทุนต่อเนื่อง ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทุนนักเรียนพิการและทุนนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า จำนวน ๗๙ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๗๐๐ บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนตั้งแต่ระดับ ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสด้านการศึกษาแก่นักเรียน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนทัดเทียมกับเด็กทั่วไป เพื่อจะได้นำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนไปประกอบอาชีพเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัว

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นโดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได่มอบทุนการศึกษาในแก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน นอกจากได้มีการจัดประกวดโครงงานนักเรียนในด้านสาระวิชาต่างๆ เป็นประจำทุกปีด้วย

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Advertisements