การแข่งขันกีฬา “ต้านภัยยาเสพติดเมืองบุรีรัมย์ ๖ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘

07

 

เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  นางสโรชินี  โอชโร  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา  “ต้านภัยยาเสพติดเมืองบุรีรัมย์ ๖ เกมส์”   ประจำปี  ๒๕๕๘  ร่วมด้วย  นายไชยสิทธิ์  พวงศรี  นายไพบูลย์  มูลดี  ศึกษานิเทศก์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑   โดยมีคณะผู้บริหาร และครู บุคลากรทางการศึกษา  จากกลุ่มเมือง ๖  ให้การต้อนรับ  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย  ห่างไกลยาเสพติด  เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี  แก่นักเรียน  ครู  บุคลากรและประชาชนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๖  ณ  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา

สุวรี  เจริญรัมย์…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด