โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ฯ ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่

5431

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) จัดพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาและศิษย์เก่าร่วมทำบุญและมอบถังน้ำดื่มแก่โรงเรียน

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๘”  ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๓,๔๖๕,๐๐๐ บาท เป็นอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง  โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล  ในโอกาสนี้ ได้มีภาคเอกชนผู้มิจิตศรัทธา ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและมอบแท็งค์น้ำสำหรับเก็บน้ำดื่มให้แก่โรงเรียนด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements