โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) ชนะเลิศกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี ระดับภาค

02

เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านสวายสอ  (ประชาบูรณะ)  โดย นายหาญณรงค์  พันธ์พงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน  เป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์  เข้าประกวดกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี  ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น  จัดโดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน  โดยคุณอำนาจ  จารุมณีโรจน์  เลขานุการมูลนิธิครูของแผ่นดิน  ผู้อำนวยการโครงการมาร์ชชิ่งความดี  ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระดับภาค  ผลการตัดสินโรงเรียนบ้านสวายสอ  (ประชาบูรณะ)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติต่อไป

(จารุวรรณ  คาโส…รายงาน)

Advertisements