มูลนิธิจิตอัมรินทร์ สร้างอาคารอนุบาลมอบให้โรงเรียน

12727

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558  นายลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน “อาคารอนุบาลประชาร่วมใจ” ซี่งก่อสร้างต่อจากอาคารมูลนิธิจิตอัมรินทร์ โดยการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากศิษย์เก่า ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท เพื่อมอบให้โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้นอนุบาล

วรรณภา ปาปะเก… รายงาน

Advertisements