“ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ ๕”

12735

เมื่อวันที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘ นายมานะ  อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียน “ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ ๕”  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๘  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการเสริมสร้างส่งเสริมทักษะด้านกีฬา และให้มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง

ประทีป หีบแก้ว… รายงาน

Advertisements