มอบประกาศนียบัตรแก่ครู-นักเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม

12714

เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม   ๒๕๕๘ นายมานะ  อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ คณะครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๘  จำนวน ๑๘  กิจกรรม และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ การประเกวดภาพยนตร์สั้น  การแข่งขันจะเข้  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ ฯลฯ

ประทีป หีบแก้ว… รายงาน

Advertisements