ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

12722

ครูนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กและโรงเรียนวัดบ้านกะหาด จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ ” วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กและโรงเรียนวัดบ้านกะหาดร่วมจัดกิจกรรม Bike for Dad เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๕  ธันวาคม ๒๕๕๘  เป็นกิจกรรมหนึ่งในวันพ่อแห่งชาติที่โรงเรียนได้จัดขึ้นด้วย  โดยมีนายวิชชา กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก และนายนพดล เย็นทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะหาด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมปั่นจักรยานไปตามเส้นทางต่างๆ ในชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ด้วย

ทรงภพ แสงตระการ .. รายงาน

Advertisements