โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมเป็นสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี –โท –เอก

12713

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักศาสนศึกษาอำเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านด่าน  และโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป.บุรีรัมย์เขต  ๑  ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  ในส่วนภูมิภาค  โดยการสอบในครั้งนี้เป็นการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี – ชั้นโทและชั้นเอก   โดยมีโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านด่านเข้ามาสอบที่สนามนี้ รวม ๖ โรงเรียน จำนวน ๑๘๓ คน ดังนี้ โรงเรียนบ้านดงเย็น  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด และโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม   โดยมีพระครูสถิตธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอบ้านด่านเป็นประธานอำนวยการ ศูนย์สอบ พระครูศรีปัญญาวิกรม เจ้าอาวาสวัดบ้านด่านเป็นประธานศูนย์สอบฝ่ายสงฆ์ และนายธนภัทร  สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม   เป็นประธานศูนย์สอบฝ่ายฆราวาส

 วุฒินันท์  ตาทอง… รายงาน

Advertisements