พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗

4414

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา แก่ข้าราชกชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวม ๑๒๙ ราย

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ โดยมีข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้  รวม ๑๒๙ ราย ประกอบด้วย ท.ช. จำนวน ๒๙ ราย ท.ม. จำนวน ๑๔ ราย ต.ช. จำนวน ๕ ราย ต.ม. จำนวน ๖ ราย  บ.ช. จำนวน ๒ ราย  ร.จ.พ. จำนวน ๖๓ ราย และ บ.ภ. จำนวน ๑๐ ราย

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ชมภาพเพิ่มเติม

 

Advertisements