โรงเรียนวัดห้วยหวายฯ นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้

12706

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา นำนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ ๑-๖ และผู้ปกครองนักเรียน รวม ๑๕๐ คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ในจังหวัดจันทบุรี  โดยได้เข้าชมน้ำตกพลิ้ว  การแสดงของปลาโลมาและระบบนิเวศน์ที่โอเอซีส ซีเวิลด์  และชายทะเลหาดจ้าวหลาว   ซึ่งการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ มีนายสุรวุฒิ ธรรมธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ควบคุมดูแล อำนวยความสะดวก ทำให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติจากสถานที่จริง ได้รับประสบการณ์ใหม่จากการเดินทาง รวมทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วรรณภา ปาปะเก …รายงาน

Advertisements