โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ทำกระทงร่วมกับชุมชน

12634

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมทำกระทงกับชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้านในเขตบริการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการทำกระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้เวลาให้สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วย

กนกพงศ์ สีนาม…รายงาน