๕ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ ประชุมเตรียมการบันทึกประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อพ่อ”

01

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมเกียรติยศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๒ ร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดให้มีการซ้อมใหญ่ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี … รายงาน

 

Advertisements