ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโคกสนวนมอบอาคารเรียน

12607

คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโคกสนวน ระดมทรัพยากรกว่า ๑.๓ ล้านบาท จัดสร้างอาคารอนุบาลให้แก่โรงเรียน 

เมื่อวันที่ ๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนชั้นอนุบาล เป็นอาคารชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน  ขนาดห้องเรียน ๖x๙ เมตร  มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างหน้า-แปรงฟัน อยู่ภายในอาคาร ซึ่งคณะศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านโคกสนวน ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าหาทุนในการก่อสร้างให้แก่โรงเรียน รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๑,๓๒๓,๑๖๗ บาท  เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาลมีอาคารเรียนที่สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และใช้ประโยชน์เหมาะสมกับวัย  โดยมีนายสุริยาพวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมในพิธีรับมอบและทำบุญฉลองอาคารเรียน

สุริยา พวงมาลัย.. รายงาน

Advertisements