มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่จมน้ำเสียชีวิต

02

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สพป.บร.๑ ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่จมน้ำเสียชีวิต จากเงินกองทุนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๓ ราย ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กชายอดิศร เชยรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ , เด็กชายจิรชัย บำรุงวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี อำเภอบ้านด่าน และ เด็กชายญาณวุฒิ คำหงษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์

สุวรี  เจริญรัมย์…รายงาน

 

 

Advertisements