สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำผู้บริหารโรงเรียน รับนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

5812

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นำผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประชุมทางไกล รับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  เพื่อนำสู่การปฏิบัติในโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ๒๐๒ โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  ผ่านทางระบบ VDO Conference  ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการให้ลดชั่วโมงเรียนลง โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตร  ลดเวลา เรียนภาควิชาการสาระหลัก และเพิ่ม เวลาการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทุกด้าน เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเรียนรู้แบบบูรณาการ  เช่น  สุขศึกษาและพลศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาศิลปะและนาฎศิลป์  ให้นักเรียนได้ลดความเคร่งเครียด และได้เสริมสร้างทักษะทุกด้าน คือด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

สำหรับในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นการประชุมชี้แจงนโยบาย รายละเอียดกิจกรรมแก่โรงเรียนนำร่อง ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องที่พร้อมดำเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  รวม ๒๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน  โรงเรียนอนุบาลชำนิ  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านสวายจีก โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง โรงเรียนบ้านลุงม่วง โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง โรนงเรียนบ้านดอนหวาย โรงเรียนบ้านห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา โรงเรียนวัดโคกสะอาด โรงเรียนวัดหนองครก โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ โรงเรียนจันทราวาส  โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา โรงเรียนบ้านช่อผกา และโรงเรียนวัดโกรกประดู่

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี … รายงาน

Advertisements