โรงเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้ารับประทานอุปกรณ์กีฬา

12508

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อให้นักเรียนใช้ประโยชน์ฝึกซ้อมทักษะด้านกีฬา

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ นายณัฐวุฒิ ประวันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเก่า เข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร เพื่อรับประทานอุปกรณ์กีฬา สำหรับนำไปใช้ฝึกซ้อมและทำการแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียนและเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน  โดยการเข้ารับประทานอุปกรณืกีฬาในครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  รวม ๔ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกเก่า โรงเรียนบ้านง้าง โรงเรียนบ้านหนองขวาง และโรงเรียนวัดหนองเก้าข่า

ณัฐวุฒิ ประวันรัมย์.. รายงาน

Advertisements